LIBERA

Praktijk voor begeleiding in het kader van Vertrouwenspersoon voor instellingen en (Stress)Coaching voor medewerkers in de zorg.
Mijn Profiel

Persoonlijk:
Empathie, passie, respect en integriteit horen bij mij en staan hoog in het vaandel. Ik ben iemand van het glas is half vol en niet half leeg. Ik ben geïnteresseerd in mensen, hun ontwikkeling en hun welzijn.

Zakelijk:
Mijn naam is Mat Bovens ben 63 jaar en werkte 41 jaar in de reguliere zorg.
In mijn lange carrière heb ik mij ingezet voor de kwetsbare mens in zowel de gehandicapte zorg, jeugdzorg/jeugdbescherming en de psychosociale zorg voor volwassenen. Thuiszorg en ouderenzorg heb ik van dichtbij mee mogen maken binnen familieverband.
Van origine ben ik Z- Verpleegkundige en daarna ben ik op HBO en POST-HBO niveau in de zorg/welzijn opgeleid en ben tevens gediplomeerd stressconsultant. Ik heb in zeer diverse functies gewerkt en mijn laatste reguliere baan was manager zorg en welzijn in een instelling in Zuid- Limburg. Mijn werkervaringsgebied strekt zich uit van Zuid-Limburg tot Eindhoven/landelijk.   

Daarnaast heb ik lichaamsgerichte opleidingen gevolgd vanuit een holistisch visie, vanuit dit kader heb ik ruim 21 jaar ( naast het werken in de reguliere zorg ) een eigen praktijk gevoerd, cursussen en trainingen gegeven in binnen en buitenland. Echter het lichaamsgerichte heb ik achter mij gelaten en richt mij nu voornamelijk op:

Vertrouwenspersoon voor cliënten ( CVP )
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
(Stress)Coaching
Vertrouwenspersoon voor cliënten ( CVP )

Als cliënt hebt u recht op goede zorg en dat u goed overweg kunt met de medewerkers van de instelling. Indien u de zorg/dienstverlening van de instelling waar u zorg van verkrijgt niet goed vindt verlopen kunt u ten alle tijden terecht bij de clientvertrouwenspersoon. Ook als u ergens mee zit en u wilt er vertrouwelijk over praten, los van de medewerkers is de clientvertrouwenspersoon een goede mogelijkheid. Vragen of probleem worden altijd serieus genomen en ik zal u dan voorzien van gepast advies/ondersteuning. Daar waar nodig zoeken we samen naar oplossingen.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Belangrijk voor jou als medewerker is dat je je goed voelt binnen de organisatie en dat je je veilig voelt.
Met plezier naar je werk gaan is een absolute voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van je werk.
Is er een probleem of conflict op je werk en je komt er met je collega’s en/of leidinggevenden niet uit kun je dus contact opnemen met  de vertrouwens persoon, daar is hij/zij voor. Maar er hoeven niet altijd problemen te zijn, het kan ook zijn dat vragen of bepaalde thematiek je bezig houdt en je wilt met een onafhankelijk persoon daarover vertrouwelijk praten. Dan is de vertrouwenspersoon zeker een goede mogelijkheid.   

Ik ben bij twee instellingen vertrouwenspersoon geweest voor zowel cliënten als medewerkers en momenteel werk ik nog in opdracht van een instelling als CVP.  Vertrouwenspersoon is zeker geen onbelangrijke functie en heb dan ook de nodige ervaring in deze functie mogen opdoen.
Individuele (Stress)Coaching ….van klacht naar kracht

Stress… 
We leven in een jachtige maatschappij, helaas al jaren, iedereen doet hier aan mee bewust maar ook ongewild. Het is rennen en plannen, leve de werkdruk……! Zelfs ontspanning zoeken en socialiseren is een drukke business geworden.  Spanning heb je soms nodig om te kunnen pieken in je werk en in je privé, maar langdurig teveel aan spanning belemmert je in je werk en leefsfeer. Waar het om gaan is dat je balans krijgt in je leven, vooral tussen werk en privé. Maar zeker zo belangrijk is de balans in jezelf!
De Coaching richt zich op vier hoofdpunten;   
(Stress)Coaching nodigt je uit contact te maken met je gevoelens en gedachten. Middels gesprekken en eventuele ontspanningsoefeningen,  leer je bewust te worden van factoren binnen en buiten jezelf. Je wordt je bewust van fysieke en mentale spanningen en andere signalen. Na de bewustwording is de stap naar acceptatie van je situatie cruciaal. Situaties kun je niet altijd veranderen, maar wel de manier waarop je er mee om gaat. Ooit zei een wijs man tegen mij; je kunt de wind niet veranderen maar wel de zeilen. Daar waar acceptatie is kun je je stress/onvrede verminderen en krachtiger worden. Uiteindelijk ontwikkel je nieuwe patronen en inzichten die je leert te benutten als wegwijzers op je levenspad! 
Mensen zelf , maar ook instellingen kunnen  contact opnemen met mij, m.b.t. werknemers die onderhevig zijn aan stress/spanningen of burn-out klachten die het functioneren belemmeren. Vooral in het kader van preventie, of het voorkomen van een langdurig ziekteverzuim kunnen Instellingen hun voordeel doen, zodat mogelijke uitval beperkt blijft of zelfs niet nodig is. Eenmaal in balans kunnen mensen een substantiële en positieve bijdrage leveren op de werkvloer en in hun privé! 

Mat Bovens